[Top]

vrijdenkerslexicon.gif (96910 bytes)Vrijdenkerslexicon

 

 

Woordenboek van Belgische en Nederlandse vrijdenkers. Samenstelling: Hubert Dethier en Hubert Vandenbossche. Brussel: Vrije Universiteit, Centrum voor de Studie van de Verlichting, 1979-.... Dl. 1-..

********

Biografisch woordenboek van vrijdenkers - onder wie ook literatoren - vanaf de Middeleeuwen. De lemmata zijn gesigneerd. Van iedere persoon is een biografie opgenomen, een subjectieve bibliografie (inclusief codices en manuscripten), een objectieve bibliografie en een verhandeling over het 'denken' van de desbetreffende figuur.

 

Terug naar (sub)categorie:

Biografische woordenboeken, speciaal
Biografische woordenboeken

 

Trefwoorden:

biografische woordenboeken - Centrum voor de Studie van de Verlichting - codices - Dethier, Hubert - manuscripten - Vandenbossche, Hubert - vrijdenkers

[Top]