[Top]

Zakencommentaar

 

Voor de volgende vakgebieden zijn er bibliografische wegwijzers:

 

Terug naar:

WOORDBETEKENISSEN en algemene onderwerpen voor TEKSTINTERPRETATIE

 

 

Algemene en systematische bibliografie

GIRAF

Voor algemeen-bibliografische vragen is er GIRAF (General Information Retrieval All Faculties) van (eertijds) de vakgroep BBI (Boek-, Bibliotheek- en Informatiewetenschap) van de Universiteit van Amsterdam. GIRAF is online beschikbaar op de site van Historische Nederlandse Letterkunde: http://cf.hum.uva.nl/nhl/Giraf/index.htm 

GIRAF is voor een belangrijk deel gebaseerd op:

kouwenhoven.gif (129223 bytes)

Kouwenhoven 

A.O. Kouwenhoven (red.). Handboek bibliografie; een nieuwe gids naar bronnen van gepubliceerde informatie. 3e geheel herz. dr. van Inleiding tot de bibliografie. [M.m.v.] J.J.M. de Haas, C.Th.J. Klijs e.a. Assen 1995.

 

 

 

 

boekhorst.gif (132071 bytes)

Informatievaardigheden

Albert Boekhorst, Diane Koers en Inge Kwast. Informatievaardigheden. Utrecht 1999.

 

 

 

 

 

lier.gif (36293 bytes)

Van Lier 

Bas van Lier. Informatie. Hoe zoeken, waar vinden. Amsterdam 1992. (Weten-serie).

 

 

 

 

 

gash.gif (111489 bytes)

Gash 

Sarah Gash. Effective literature searching for students. Hants 1989.

[Top]

 

 

 

 

Geschiedenis

De Keyser e.a. 

Raf De Keyser, Renaat De Deygere, Robert Lenaerts, Jan Van Belle, Jan Ulens (red.). Historisch-bibliografische wegwijzer. Boek 1: Geschiedenis in onderzoek, onderwijs, samenleving. Leuven-Apeldoorn 1991.

De Keyser e.a. 

Raf De Keyser, Renaat De Deygere, Robert Lenaerts, Jan Van Belle, Jan Ulens (red.). Historisch-bibliografische wegwijzer. Boek 3: Geschiedenis van de Nederlanden. Leuven-Apeldoorn 1993.

De Keyser e.a. 

Raf De Keyser, Helma Houtman-De Smedt, Marc Carnier & Paul Trio. De zoektocht van de historicus. Bibliografische wegwijzer. Leuven-Apeldoorn 1996.

keyser_wegwijzer1.gif (59339 bytes) keyser_wegwijzer3.gif (60725 bytes) keyser_zoektocht.gif (125881 bytes)

Termeer 

H.J.C. Termeer. Historische bibliografische gids. Apparaat voor het vinden van gepubliceerde en ongepubliceerde informatie uit heden en verleden. 3e dr. Groningen 2001 [1e dr. 1992; 2e dr. 1996].

 

Romein/Haak 

J.M. Romein en J. Haak. Apparaat voor de studie der geschiedenis. Herz. door J.G.F. Hasekamp. 9e dr. Groningen 1979.

termeer.gif (187164 bytes) romein_haak.gif (89911 bytes)

 

Nieuwste geschiedenis:

Luykx 

P. Luykx, H.J.C. Termeer & J.P.A. van Vugt. De ware geschiedschrijver. Apparaat voor de nieuwste geschiedenis. Groningen 1982.

 

 

Economische geschiedenis:

seegers.gif (73950 bytes)

Seegers 

J.J. Seegers. Economisch-historische wegwijzer. Een gids voor het bronnen- en literatuuronderzoek van de Nederlandse economische geschiedenis. Amsterdam 1990.

 

 

 

 

Regionale geschiedenis:

Alberts 

W. Jappe Alberts en A.G. van der Steur. Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis. 2e, geheel herz. dr. Weesp 1984.

Art e.a. 

Jan Art (red.) e.a. Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Dl. 1: Nieuwste tijden 19de en 20ste eeuw. Gent 1993.

jappe_alberts.gif (130208 bytes) art.gif (150784 bytes)

[Top]

 

 

Kunstgeschiedenis

becker.gif (109014 bytes)

 

Becker 

Jochen Becker. Boekenwijsheid. Inleiding in de kunsthistorische bibliografie. Leiden: Primavera Pers, 1995.

[Top]

 

 

 

 

MediŽvistiek

mostert.gif (158098 bytes)

Mostert 

Marco Mostert. Apparaat voor de studie van de Middeleeuwen. 2e, geheel herz. ed. Amsterdam: Historisch Seminarium UvA, [1994]. (Amsterdamse Historische Reeks, kleine serie 28).

[Top]

 

 

Germanistiek

Raabe 

Paul Raabe. EinfŁhrung in die Quellenkunde zur neueren deutschen Literaturgeschichte. 3., unveršnderte Aufl. Stuttgart 1974.

Raabe 

Paul Raabe. EinfŁhrung in die BŁcherkunde zur deutschen Literaturwissenschaft. 9., durchgesehene Aufl. under Mitarbeit von Werner Arnold und Ingrid Hannich-Bode. Stuttgart 1980.

raabe_quellenkunde.gif (75053 bytes) raabe_buecherkunde.gif (73737 bytes)

[Top]

 

 

Boekgeschiedenis

hoftijzer.gif (194164 bytes)

Lankhorst/Hoftijzer 

P.G. Hoftijzer en O.S. Lankhorst. Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding. 2e, herz.en verm. uitg. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2000 (Nederlandse cultuur in Europese context; monografieŽn en studies, 1).

 

Bibliopolis

De Internetsite http://www.bibliopolis.nl biedt diverse mogelijkheden om literatuur te vinden op het gebied van de Nederlandse boekgeschiedenis.

 

BOA 

BOA, Wewijzer in de BOekArcheologie, qua structuur verwant aan BIZON en GIRAF, wordt ontwikkeld bij de Leerstoelgroep Boekwetenschap en Handschriftenkunde van de Universiteit van Amsterdam. Het zal de belangrijkste naslagwerken bevatten op het terrein van de Nederlandse (en internationale) boek- en bibliotheekgeschiedenis en de analytische bibliografie. 

[Top]

 

 

Koloniale literatuur en geschiedenis

KARBOUW 

KARBOUW (Koloniale literatuur: ARchieven, Boeken, Onderzoeksinstituten, Universiteitsbibliotheken, Wetenschappelijke instellingen), een geautomatiseerd bibliografisch zoekprogramma, qua structuur verwant aan BIZON en GIRAF, op het gebied van de koloniale en postkoloniale literatuur en geschiedenis wordt ontwikkeld bij de Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. Nadere informatie: +31 (0)20-5254717.

[Top]

 

Trefwoorden:

Art, Jan - Becker, Jochen - Belle, Jan Van - Bibliopolis - BOA - Boekhorst, Albert - Carnier, Marc - Deygere, Renaat De - Gash, Sarah - Haak, J. - Hasekamp, J.G.F. - Hoftijzer, P.G. - Houtman-De Smedt, Helma - Jappe Alberts, W. - KARBOUW - Keyser, Raf De - Koers, Diane - Kouwenhoven, A.O. - Kwast, Inge - Lankhorst, O.S. - Lenaerts, Robert - Lier, Bas van - literatuurgidsen - Luykx, P. - Mostert, Marco - Raabe, Paul - Romein, J.M. - Seegers, J.J. - Steur, A.G. van der - Termeer, H.J.C. - Trio, Paul - Ulens, Jan - Vugt, J.P.A. van

[Top]