Irene Jacobi begint nieuw onderzoek Poldernederlands

Op 1 februari 2004 is Irene Jacobi benoemd tot AIO (Assistent in Opleiding) bij het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC). Ze werkt aan het project Poldernederlands breed uitgemeten en zal daar op gaan promoveren.