Medewerkers

 

Prof. dr. Frans Janssen

Frans A. Janssen (1939), Oude Turfmarkt 147, kamer 201, 1012 GC Amsterdam. Tel.: 020-5252095 of 075-6283077. E-mail: f.a.w.g.janssen@uva.nl

Frans Janssen studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam; doctoraal examen 1969. Promotie (cum laude) in 1982 op het proefschrift Zetten en drukken in de achttiende eeuw (2e herziene druk 1986), in 1985 onderscheiden met de Menno Hertzberger Prijs. Sinds 1989 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in de Geschiedenis van Boek en Bibliotheek; oratie in 1989: Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving.

Zijn specialisme binnen de boekwetenschap omvat de analytische bibliografie (de geschiedenis van de techniek van het maken van boeken) en de geschiedenis van de typografische vormgeving. Hij leidde een werkgroep die in 1980 een reconstructie voltooide van een houten handpers uit de periode van de Gouden Eeuw. Van 1983 tot september 2002 was hij tevens directeur van een bibliotheek en van een daaraan verbonden uitgeverij. Organisatie van tentoonstellingen in bibliotheken in onder meer Florence (Biblioteca Laurenziana), Venetië (Biblioteca Marciana), Moskou (Library for Foreign Literature), New York (Grolier Club).

Per 30 juli 2004 is hem in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend. Sindsdien is hij als gastonderzoeker aan de leerstoelgroep verbonden.

Overige activiteiten:

Publicaties:

Werkt thans aan een boek waarin zijn Engelse, Franse en Duitse artikelen in een bewerkte vorm zullen verschijnen. De onderwerpen betreffen de geschiedenis van de techniek van het produceren van boeken, van de typografische vormgeving en van het boekenverzamelen.

Naast een honderdtal artikelen en recensies publiceerde hij in boekvorm onder meer:

Zie voor een uitgebreid overzicht de BNTL en Book History Online.

Zie ook http://dare.uva.nl/auteur/janssen,f.a.w.g.