VOOR DE UTRECHTSCHE WATERLEIDING.

Voert water aan. voert water aan,
In frissche, heldre stroomen,
Zoo als de hooge God het geeft,
Voor nog de mensch t bedorven heeft;
Voert water aan, voert water aan,
Laat, laat de Gods~aaf komen!

Voert water aan, voert water aan,
Uit zilvren waterwellen!
Geen drab, waar ziekte en dood uit gist,
Maar zuivre bron, die t bloed verfrischt;
Voert water aan, voert water aan,
Dat kranken doet herstellen!

Voert water aan, voert water aan,
Voor armen en voor rijken!
Voor s rijken goud, door kunst en kracht,
Den armsten broeder toegebracht;
Voert water aan, voert water aan,
Waar liefde en trouw uit blijken!

Een burgerkroon, een liefdekrans,
Die nimmer moet verflensen,
Waarin zir,h doorn noch distel mengt,
Voor t hoofd, dat deze weldaad brengt,
En water schenkt, goed water schenkt,
Aan zestig duizend menschen!


Ingezonden op: 19 July 2001