Slaap, kindje slaap

Baker- en Kinderrijmen

 Tralderalderaatje,
't Kind gaat met zijn vaâtje,
't Kind gaat met zijn moêtje meê,
   Boven in de bedsteê.
  Tikke-takke-toonen,
't Varkentje in de boonen,
't Paardje in de haver,
't Schaapje in het groene gras,
't Eendje in de waterplas,
't Vischje in het netje,
't Kindje - wip! in 't bedje.
Slaap, kindeke, slaap!
Daar buiten loopt een schaap,
Een schaap met witte voetjes,
Dat drinkt de melk zo zoetjes;
Melkje van de bonte koe,
Kleine Dina, doe er je oogjes toe.
(Limburg)
Slaop, kindeke, slaop!
Dao boète löp ei schaop,
Dat het zoo'n witte vötjes,
Het drinkt de melk zoo zötjes,
Het het zoo'n witte wol, wol, wol,
En 't drinkt zien buuske vol.
Slaap kindje, slaap!
Daar buiten loopt een schaap,
Een schaap met witte voetjes,
Dat drinkt zijn melk zoo zoetjes;
  Slaap kindje slaap.

Slaap kindje slaap!
Daar buiten loopt een schaap,
Daar buiten loopt een bonte koe,
Het kindje doet zijn oogjes toe;
  Slaap kindje slaap.
(Drenthe)
  Suja, mien lam!
  Vao komt er an;
Mouder zal dai 'n poppechien koopen
  Met klunnen d'r an,
  Met klunnen d'r an.
Suja, suja, kindje!
Moeder is je mintje
Vader is je winnebrood;
Over een jaar is 't kindje groot.
Suja, kindje, slapen!
Vader hoedt de schapen;
Moeder hoedt de bonte koe,
Kindje, doe uw oogjes toe.
Suja, suja, zooien,
De kippetjes in de boonen,
De schaapjes in het groene gras,
Ik wou dat (Dina) groot was.
Suja, suja, kindje,
't Pappetje staat in 't spind'je,
Moeder is naar de Damme
Om een volle mamme;
Vader is naar de Slikkesloot
Om een stukje wittebrood;
Kleine kindjes worden groot.
Roe! roe! kind-je,
Hoe ben je toch zoo stout!
Heb je pijn in 't buikje,
Of zijn je voetjes koud!
We zullen een vuurtje stoken,
En een papje koken;
't Wiegje dat gaat zwik, zwak,
Voor den kleinen dik-zak.
    Suja, poppedeine,
  't Kindje is nog kleine;
'k Wou dat het kindje groter was,
  Dat kwam moeder wel te pas.
(Groningen)

1

Suze, nanje, mien poppien,
Ik weig di met mien sloffen,
Ik weig di met mien schou,
Poppien, doe dien oogjes tou.

2

Suze, nanje, ik weige di,
Wasttoe wat grooter, dan sluig ik di,
Maar dou bist mi nog al te klein,
't Mout di maar door de vingers zein.
Klaas Vaak, die komt,
Klaas Vaak, die komt,
Hij komt den schoorsteen in;
Hij komt op kindjes oogjes,
Is dat geen goed begin?
Klaas Vaak, die komt,
Klaas Vaak, die komt,
Hij komt den schoorsteen in;
Hij komt om ons klein kindje,
Al met zin boozen zin.
Kindje ga naar je bed,
Kindje ga naar je bed,
En doe je oogjes toe;
En als je dan weêr wakker wordt,
Dan zullen we spelen: kieke boe!
En kiekerde kiekerde boe.
 Boe, boe!
Klaas Vakeling, Klaas Vakeling,
Hij komt de schoorsteen in,
Hij komt op kindjes oogen,
Al met een zoeten zin.
't Kindje gaat naar bed,
't Kindje gaat naar bed,
Zijn oogjes vallen toe.
Hij zal zoete melkje drinken,
Al van de bonte koe;
't Melkje van de bonte koe,
Dat komt aan 't kindje toe.
De beide laatste regels kunnen vervangen worden:
't Kindje gaat naar bed,
't Kindje gaat naar bed,
Zijn oogjes vallen toe.
Hij zal zoete melkje drinken,
Al van de bonte koe;
De koe is bont
En de melk is gezond,
Die loopt in kindjes mond.
    Het mantje
    Met zandje
  Kwam van de boogjes,
  Strooit zand in de oogjes
Van ons kleine - kize, kize, kize!
Vader is naar de stad geloopen,
Om een brood voor 't kindje te koopen.
Suja me lam, suja me lam,
Moeder ging kijken of vader niet kwam.
Ei-a, po-pei-a,
kookt kindekes pap;
Heb je geen mellek,zo mellekt de kat;
Heb je geen kat zoo mellekt de muis,
Daar is toch altijd nog mellek in huis.
Of:
Ei-a, po-pei-a,
kookt kindekes pap;
Heb je geen mellek,zo mellekt de kat;
Melkje zoeter dan vijgen
't Kindje moet slapen en zwijgen.
Wel te rusten,
Met het hoofd op het kussen,
Met het gat er bij del,
Slaap wel, Nel!
Daar komt de man met zijnen stok;
Hij roept tien uren heit de klok,
En doet zijn deurtje open.
Klepperman van tienen, 't is nog geen nacht.
De handjes gaan al klapperdeklap,
De voetjes gaan al trap, trap, trap,
Klepperman van tienen, 't is nog geen nacht.


[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.