Noten bij Holle Bolle Gijs e.a.

Baker- en Kinderrijmen

Variatie
Juffrouw, wilje je jongetje verbieden?
Hij komt 's avonds aan mijn deur:
Belle, belle, belle! klop, klop, klop!
Juffrouw, blief je ook een zwavelstok?
En een schuit met schapen
Ook wel: En een kerk vol rapen.
Variatie op Hansje knipperdolletje
Hansje knipperdolletje,
Die zat laatst aan Hondjes- (Hondsler-, Hondselaars-)dijk.
Hij had fluweelen schoentjes an,
Hij viel er meê in 't slijk.
Hansje, wilje je mutsje verkoopen?
Neen zus, malle zus!
Wie verkoopt er ooit zijn muts?


[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.