Noten bij Daar was eens een mannetje e.a.

Baker- en Kinderrijmen

doe
Du (thans: gij)
boksen
broek
piekje
Friesch voor kuikentje
Snij er dan een stukje af!
Ook wel:
Stop er dan wat hooi in,
En slof er zoo meê voort.
Twintigste eeuwse variatie op, Wel wat zeg je van mijn kippen.
Ik kan het niet laten om de twintigste eeuwse variatie hier aan toe te voegen, ondanks de slechts kleine verschillen. - JV
Boer, wat zeg je van mijn kippen?
Boer, wat zeg je van mijn haan?
Hebben ze dan geen mooie veêren,
Of staat u de kleur niet aan?
Boer, wat zeg je van mijn kippen?
Boer, wat zeg je van mijn haan?
En Lijse ging aan 't razen.
Of wel:
Jan, wat kan je razen!
schilt
Anders: Scheurt


[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.