Scheldrijmen

Baker- en Kinderrijmen

  Lurk op je duim,
  Je lust geen pruim,
Je lust geen stuivers broodje.
Adaat, lurketaat,
Lurketaat op 't stoeltje;
Als hij staat, dan wordt hij kwaad.
Daarom is hij een lurketaat.
  Adat, ik weet wat,
Adat heeft voor zijn gat gehad,
Al met zijn vaders klompen,
Al met zijn moeders muilen;
Ik heb voor de deur gestaan,
En 'k hem horen huilen.
  Klikspaan, Armiaan!
Hij durft niet door het steegje gaan;
Want ieder zal hem smijten,
Het hondje zal hem bijten,
Het katje zal hem krabbelen,
Dat komt van al dat babbelen.
Of:
  Klikspaan, Armiaan!
Hij durft niet door het steegje gaan;
Want ieder zal hem smijten,
Het hondje zal hem bijten,
Het vogelje zal hem pikken,
Dat komt van al dat klikken.
Ook wel:
Klikspaan, Boterhaan,
Tot straf zul je achter de deure staan,
In plaats van naar de markt te gaan.
    Klikspaan,
    Halve maan!
Je durft niet door het straatje gaan;
Hondje zal je bijten,
Katje zal je besch.ten,
Katje zal je krabbelen,
Dat komt van al je babbelen.
Dief, dief, dange,
Morgen zul je hangen,
Overmorgen de kop afslaan,
Dan kan de dief weêr henen gaan.
Of:
Dief, dief, dange,
Morgen zul je hangen,
Overmorgen de kop afslaan,
Zondag naar het kerkhof gaan.
  Ben je boos?
  Pluk een roos,
  Zet 'er op je hoed,
Dan ben je morgen weêr goed.
(Blitterswijk)
   Rojen Haan,
Wat hedde geei aan?
Twië paar hoazen en twië paar schoen.
Dàt kan dèn rojen haan niet doen.
(Groningen)
  Fidel, di, dom,
Dien bainen bin krom,
Dien bochel is dien ransel.
Scheer die weg dou mosterdjong,
Ik wil niet mit die dansen.
Jan van Loenen,
Met spijkers in zijn schoenen,
Een kastje op zijn rug,
Zoo komt hij van de Oudebrug.
(Friesland)

1

   Douwe,
Muus in 'e mouwe,
Kat in 'e kiste,
Daar Douwe niks fan wiste.

2

    Bearn
Hie 'n swollene tean.
Hy ging 'r mei nei doctor-om ta;
Doctor om sei: Bearn!
't Scil hiel wol gean
Mei din swollene tean.
      Frans!
Wat heb je liefst, de koe of de pans?
De koe;
Dan heb ik de pans op de koop toe.
(Oost-Friesland)
    Antje!
Broad poerren in 't pantje,
Let de bonken stoan,
O-en seg: de kat het 't doan.
(Zeeland)
Arenout,
Die sukerenbout,
Die liep al langs de kaaie;
En hij docht, dat hij een vogel schoot,
En hij schoot een papegaaie;
En hij was zoo blij,
En hij schoot er drij,
en hij was zoo dol,
En hij schoot een heele mande vol.
  Snijder, snijder,
Maak mijn broek wat wijder;
Maar toch ook niet al te wijd,
Dat hij me van de billen glijdt.
(Friesland)
  Snider!
Maak my de broek wat wider;
Maar niet al te wiid,
Dat er my fan 't gat ofgliidt.
(Drenthe)
Och! m'en lieve tijd,
Wat is de wereld wijd!
En was ze nog veel wijder,
Ik trouwde nog met een snijder,
En was ze nog veel nauwer,
Ik trouwde nog veel gauwer.
      Smid, smid!
Als de duivel komt, word je wit.
(Friesland)

1

Smidsje, smidsje, tingeling,
Dy smeide sin wif 'n goudene ring,
Fen ald, ald iser;
Is dy greate gek net wiser.

2

  De kûper ....
  Is 'n sûper!
Ens sin wif is 'n fretter!
Is dat wol better?
  Ante, koerante,
Als de boer geen olie heeft,
Dan p.st hij in de lampe.
(Friesland)

1

  To Tsiummearum
Binnen alle minsken earm,
Bihalve Pitsjemoai up 'e dik,
Dy is allinne mar rik!

2

De Joure is 'n flek,
De Grietman is 'n gek!
Hy bout de bergen zoo hoog,
En nog kryt hy de hemel niet in 't oog.

3

Dockum in 'n oud stad,
Een oud stad boven maten;
Daar verkoopen ze anders niet
Als appelen en granaten
(Groningen)
  Op Foxhol, op Foxhol
Daar is geen kerk of toren,
Maar als de vijf uur schuit aankomt,
Blaast de jager op z'n horen.


<p align=center>[<a target="_top" href="indext.html">Baker- en Kinderrijmen pagina</a>] [<a target="_top" href="/~ljcoster/indext.html">Coster pagina</a>]</p> <p>Bezorgd door <a target="_top" href="http://www.xs4all.nl/~jcdverha/">Joachim Verhagen</a>.<br> Opmerkingen aan: <A HREF="mailto:coster@dds.nl"><em>coster@dds.nl</em></A>.<br>