Over Johannes van Vloten

Baker- en Kinderrijmen

De eigenlijk auteurs van dit werk zijn de Nederlandse en Vlaamse kinderen en soms hun ouders, maar hier iets over de verzamelaar.

Johannes van Vloten (1818-1883) was hoogleraar in de Nederlandse geschiedenis en letterkunde te Deventer. Hij was tijdens zijn leven voornamelijk bekend (en gevreesd) als een scherp en onverzoenlijk polemicus op maatschappelijk, godsdienstig en wetenschappelijk terrein. Busken Huet omschreef hem als de man, die tezamen met Multatuli "bij de eerzame burgers meer glazen (heeft) ingeslagen.. dan de meeste mensen van zijn tijd tezamen."

Zijn historische belangstelling ging gepaard met een voorkeur voor de volkstaal en -literatuur; hij stelde aan de auteurs, met hun negentiende eeuwse gekunsteldheid o.a. Bredero ten voorbeeld en verdedigde scherp en geestig het dialect tegen steedse betweters. En natuurlijk leidde dit tot "Nederlandse Baker- en Kinderrijmen", een verzameling onzin, die hem vanuit het hele land werd toegestuurd.[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.