Feestrijmen - Sint Maarten

Baker- en Kinderrijmen

1

Vandaag is 't Sinte Marten,
Morgen is 't Sinte Kruk;
We hebben goede harten,
Ons lust nog graag een stuk.
Een holtje of een turfken
In Sinte Martens kurfken;
Geeft wat, holt wat,
Alle dagen weêr wat;
Geef den armen Thomas wat.
Hier kommen wi veur een riken man,
   Die zoo veule geven kan.
   Veule zal hi geven,
   Lange zal hi leven,
   Zalig zal hi sterven,
   Den hemel zal hi erven;
   God zal hem beloonen
Met honderduizend kronen,
Met honderduizend rokskens an.
Daar komt Sinte Marten an.
Hoog in de lucht, hoog in de wind,
 Dat is Sinte Martens kind.

2

Sinte Marten is zo koud,
Geeft een stuksken turf of hout,
Om mij wat te verwarmen.
Geeft wat, houdt wat,
't Andre jaartje weêr wat.
De klok heeft twaalf geslagen,
Mijn vrouw doet niets al klagen.

3

(Friesland)
Rood, rood rokje
Sunte-Martens stokje
Sunte-Marten is so koud,
Geef m'n turfke of 'n hout.

4

Sinte, Sinte Marten,
De kalvers dragen starten,
De koeien dragen horens,
De kerken dragen torens,
Mooi meisjes dragen rokken,
De jongens dragen broeken,
Die kruipen in alle hoeken.
Hier komen we voor een rijkemans deur,
Daar hangt een builtje met zemelen veur,
Zoo menige zemel, zoo menigen duit,
Hier hangt den goeien Engel uit.
Het tweede gedeelte anders in de Zaanstreek

4 Zaanstreek

Sinte, Sinte Marten,
De kalvers dragen starten,
De koeien dragen horens,
De kerken dragen torens,
Mooi meisjes dragen rokken,
De jongens dragen broeken,
Oude wijven schorteldoeken.
Sinten Maarten is zo koud,
Geef hem 'n turfje of een hout,
Daar kan hij 'm mee verwarmen,
Met zijn bloote armen,
Met zijn bloote bienen,
Dan kan hij een duitje verdienen.
Of wel, wanneer de kleine zangers niets krijgen:
   Een zakje met zemelen,
   Een zakje met kruit.
Hier hangt den gierigen Duivel uit.

5

(Oost-Friesland)
Heite Sunte-Marten,
De kalver sunt so darten,
De koojen hebben horens,
Klokken hebben torens.
De tuteretuut,
Dat leed is oet.
Oen dee dat leed wat wider kan,
Dee sing verdan;
Spiker, boor oen knüptang,
Is dat nieh 'n luutjen mooien sang?
ja - e, nee - e,
Schipper van Ariken,
Let sün seiel striken,
Let sün seiel up de top,
Geef mi wat in mün rommelpot,
'n Oortje of 'n appel,
Laat mi nieh to lange staan,
Ik moet nog 'n huuske wider gaan.
Kip, kap, keugel,
Sunder-Martens veugel,
Sunder-Martens dikkeboek,
Stekt sun eers to 't fenster oet.

6

(Brugge)
Sunte Moarten oavent,
De torre gaot meê noar Gent,
En als miene moedere koeken bent,
Dan zit ik goarn omtrent.
Mak fier, stok fier,
Ter eere van Sunte Moarten is hier,
  Zette hem in een hoekske
  Geve hem een koekske
  Zette hem onder de toavele,
  Geve hem een woavele,
  Zette hem onder den trap,
  Geve hem een schup voor zijn gat,
  enz.

7

(Venloo)
Sinter Merte's veugelke
Hèt ein roët neugelke
En ein blouw stertje,
Hoepsa Sinter Merte.

8

Van daag is het Sinter Merte
En morgen Sinter Krukke;
Dan komme die gooi herte,
Die hadden zoo gèr ein stükske,
En hölte of ein törfke
In Sinter Merte's körfke;
Holt, holt, törf en holt,
's Winters is et kolt.

9

Soldaatje, staat te beven,
Is het daar niet een droevig leven,
Dat hier boven staat beschreven.
Hout, hout, turf en hout,
's Winters is het koud.

10

Sinte Maarten, bietebout,
Geef een turfje of een hout
In mijn vuilnisvaatje,
Dan ben je mijn beste maatje.

11

Sinte Maarten bisschop
Patroon van onzen lande,
Dat we hier met lichtjes loopen,
Is voor ons geen schande.

10

     Kip, kap, kogel,
     Sinte Meertens vogel
   Vloog over dijk, vloog over dam,
   Kwam een schip met appels an.
Zoeten, zuren, kunnen op 't langste duren.
   Hier woont een rijke man,
   Die ons wel wat geven kan,
Veul zal hij geven, lang zal hij leven,
   Zalig zal hij sterven,
   't Koninkrijke beërven
Geeft ook wat, 'n appel of 'n peer.
Kom veur ankomende jaar niet weêr.

11

(Emden)
Kip, kap keugel,
Sunder-Martens veugel
Woel so wiët flegen
Al euver den Rün.
Hei je Sunder-Martens veugel niet sien?
Sunder-Martens gense
Sunt ook gaar te bense,
Biten de olle wive
De titten van den live,
Braden ze op 'n reuster,
Smekken ze as 'n keuster.
D'r vlogen twee robiintjes na 't papenhoes to,
Dat papenhoes weer d'r versloten,
De himmel stoen speerwijd open.
Als Josef oet de schale kwam,
He har d'r geen botter,
He har d'r geen brood,
He lee siin kop in Marye heur schoot.
Marye dee har d'r goerrel an,
Daar hongen wol doesent klokjes an.
De klokjes foengen an to pingelen,
Leeve engeltjes foengen an to singen,
Van hier an, van daar an.
Boven woont de rike man,
Dee oens waal wat geven kan.
Rike man te pere,
Oense lieve Heere
Dee let wassen
Good koorn oet good flassen,
Good koorn oen good liinsaad.
Trooke, is dat geen hoesgeraad?

12

Hetzelfde anders
Kip, kap keugel,
Sunder-Martens veugel
Sunder-Martens dikkeboek,
Steckt siin eers to 't fenster oet.
Hier woont 'n rike man,
Die veul geven kan.
Veul kan he geven,
Lank zal he leven;
Wen he koemt to starven,
De hemel sal he arven,
God sal 'm lonen
Mit hondert-doesend kronen,
Mit hondert-doesend klokjes d'r an,
Daar koemt Sunder-Marten an.

13

Stook vier, maak vier,
Sinte Maarten komt hier,
Met zijn bloote armen;
Hij zou zich graag verwarmen.

14

Sinte Meerten had een koe,
Die gonk na alle buren toe.
As de buren kwammen,
Wou de keers niet branden;
Brandt hij van daag of morgen niet,
Dan brandt hij 't heele jaar niet.

15

Sinte Martens veugeltje,
Rood, rood, reugeltje,
Rood, rood rokje an,
Dat is Sinte Martens man.
Variatie op 15

[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.