Pasen

Baker- en Kinderrijmen

1

Hei, koerei, 't is mijn ei!
't Is mijn laatste Paasch-ei.
Adam die had zeven zonen,
Zeven zonen had Adam;
Wat deden die dan?
Gooi op dan! Hoog op dan!

2

(Dwingeloo)
Heb i ook 'en olde mande,
Die wie toe Paoschen brande,
Heb i ook 'en bossien riet?
Aors hebben wi veur 't Paoschvuur niet?

2 anders

Heb je ook olle wanne,
Die we Paoschmaandag kunne branne?
Of 'n bosse riet?
Anders hewe Paoschmaandag niet.

3

(Antwerpen en omstreken, bij het ophalen van Paaseieren)
Vrouw, vrouw geef ons een ei,
Die de zwarte hinnen lei,
Zien ze zwart of zijn zij rood.
Daarom leggen ze niet te nood.
A, B, C, D. geeft ons eennen klerk mee,
Bakt ons eenen pannekoek,
Geeft ons eieren en geld genoeg.
Vrouw, vrouw ten lesten,
Geeft ons de eieren gesessen,
Gesessen en gevijven,
Laat ons nog wat blijven.
Hier is nog een goei vrouw,
Die ons nog wat geven zal.
Hoe lang zal zij geven!
Hoe lang zal zij leven!
't Eerste jaar 'nen penning,
't Tweede jaar 'nen schelling,
't Derde jaar 'nen pond koek,
Geeft ons eieren en geld genoeg.
Tast wat dieper in de nest,
De zwarte hinnekens leggen 't best,
De roode niettemin,
Tast er nog wat dieper in,
Meister en vrouwke blijft gezond.


[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.