Bij het kloppen der meifluitjes

Baker- en Kinderrijmen

1

(Groenloo)
Sap, sap, siepe,
Wanneer bistoe riepe?
Te Meie, te Meie,
Zoo de veugelkens legt eier.
Een katje op den dille zat,
Na! na! melkvat
Kumt de booze hesse
Met een scharpe messe,
  Heel of, half of,
Sneê het katje den hals of,
Toe de hesse weêrkwam
Was de piepe reê, reê. -

2

(Doonspijk)
Sip, sap, höltjen,
Ik slao oe mit een böltjen,
Ik slao oe met een mes of dree,
Dat ie vliegen over de zee.
En kommie dan weêr an het land
Dan smiet ik oe in 't zwarte zand
En kom ie dan weêr boaven
Dan smiet ik oe in de oaven.

3

(Drenthe)
Sip, sap, siepe,
Wanneer werstou riepe?
Te Meie, te Meie,
Als de veugeltjes legt eier:
  Wat legt ze dan?
  Lêge, lêge doppen,
  Kale, kale koppen,
  Toen ' kattien oppet diekien zat,
  Zoute melk mit twiebak at,
  Kwam een beuze hekse,
Dee wol 't kattien 't oor of bieten,
  Hel of, half of,
Too het kattien 't oor af.

4

Sap, sap, piepe,
Wanneer bun ij riepe?
Te Meie, te Meie
As de veugeltjes eiers legt.
Dan kommen de hessen
Met de lange messen
Die wilden 't kätje
't Oor af sniën

5

(Deventer)
Sip, sap siepe,
Wanneer bun ij riepe?
Te Meie, te Meie
As de veugeltjes eiers legt.
Toe kwam de voele hesse
Al mettet schape messe;
De voele hesse ging loopen.
  Heel of, half of,
Houw den de kop af,
  Zoo dood as een piere,
Komp zien levendage niet weêr hiere.

6

(Veluwe)
Siep, sap, houtje,
Sla al op 'n boutje
Sla al op 'n es of twee,
'k Zal oe werpen in de zee,
Kom je dan te lande,
Dan zal 'k oe smiiten met zande,
Kom ji dan weêr op den dijk,
Dan zal 'k oe smiiten in den slijk.
Heel of half of,
Biit den keutel den kop moar of.

7

Siep, sap, houtje,
'k Sla al op 'n boutje
'k Sla op een kar mest, twee dree,
'k Zal oe helpen door de zee,
Zee, zee, huzen,
De wind die waait uut 't zujën,
De wind die waait overal,
't Wete niet wat 'k roaien zal.
Heel of half of,
Biit den keutel den kop moar of.

8

Ziep, ziepe,
Wanneer ben je rijpe?
Te Meie, te Meie,
Leggen alle veugeltjes 'n eie.
Wat leggen ze dan?
Looze, looze doppen,
Kale, kale koppen,
Heel of, half of,
't Bastje is van 't houtje of.


[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.