Noten bij Bij 't kloppen der meifluitjes

Baker- en Kinderrijmen

hesse
Of:hekse
diekien
dijkje
zoute
zoete
too
trok
voele
vuile
den
dien[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.