Noten bij Krijgertje

Baker- en Kinderrijmen

maarte
meid
spoukien
spookje
Hillebrandt
Denkelijk in herinnering aan den Groninger burgemeester, die hij Rennenbergs afval om 't leven kwam.
Rennenbergs afval
Tachtigjarige oorlog. Rennenberg was een door de Staten aangestelde stadhouder van Groningen, die overliep naar Spanje, waardoor Groningen weer onder de koning viel. (1580)
scheer
schaar


[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.