Laurens Janszoon Coster
Nederlandstalige klassieke literatuur in elektronische edities

Welkomstpagina

Opmerkingen aan: coster@dds.nl

Het werk van G.A. Bredero is geplaatst door J.R. van Wijk.

Ook de HTML-versies mogen wat mij betreft vrijelijk gebruikt worden voor studie of genoegen. Neem alstublieft met mij (Marc Oostendorp) kontakt op wanneer u ze gebruikt voor handelsdoeleinden.