G.A. Bredero (1585-1618)

KOCKJE

Stemme: Schoon Lief wilt myn troost geven &c.

Truytje ick moet u loven,
Want ghy weet meer te hoven
Als d’Alderbraefste Kock,
Met kunsjens te versieren,
Met schicken en schockieren,
Dat’s seker sonder jock.

’t Sy waer het is besproken,
In Kamer of in Koken,
Ick vind’ u even drock,
Met jongen en met oude,
Met vrye en getroude,
Dat’s seker sonder jock.

Met Burgers en met Boeren,
Met Heeren en met Hoeren,
Die ghy kent by de schock:
Met Waerden, en Waerdinnen,
God gheef oock hoese sinnen,
Dat’s seker sonder jock.

Met Wevers, en met Snyers,
Met Voer-luy, met Paert-ryers,
Met Boef, met Bedel-brock,
Met Aaterlinghs, met Basters,
Met luy vol lof en lasters,
Dat’s seker sonder jock.

Met snoode Duyvel-jaghers,
Met Broeders en met Swaghers,
In eenich hoeck of hock,
Met Botters, valsche Speelders,
Met Heelders en met Steelders,
Dat’s seker sonder jock.

Met Schooyers, en Wijn-koopers,
Met schraepers en laegh-loopers,
Wel hoe ick krijgh de nock:
By Armen, en by rijcken
Laet ghy u goetheyt blijcken,
Dat’s seker sonder jock.

Ghy slacht de goede Paerden
Ghy werpt niemant ter aerden,
Het valt als in Gods block:
U goetheyt is rechtvaerdich,
Wel een root rockjen waerdich
Dat’s seker sonder jock.

Maer als sy ’t u verwyten,
Seght: die een hont wil smyten,
Die vint wel haest een stock:
Maer kundy u verbyten,
’t Sal haer te meerder spyten,
Dat’s seker sonder jock.


Die u hier over laken,
Laat sy ’t eens beter maken,
Het zy om ringh of rock:
Maer ofse schoon wat praten,
Ghy seltet toch niet laten.
Dat’s seker sonder jock.