Gerbrand Adriaensz. Bredero

(1585 - 1618)


Toneelstukken.


Groot Lied-boeck

of

„Geestich Liedt Boecxken”

Inleiding

I. Eerste Gedichten (tot 1608).

II. Eerste Gedichten (tot 1608).

Boertige Liederen.

Tijd van de „Bruynooghd’ Coninginne”.

Tijd van Margriete.

Laatste gedichten.

Bruiloftsdichten.

Voor en over de kamer. Lofdichten & Opdrachten.

Emblemata.

Brieven.


De ZIP-versie van deze werken.

De no-frame versie.


Ingezonden door: J.R. van Wijk, 13 januari 1998.