P.A. de Génestet (1829 – 1861)


Eerste gedichten
(1846–1851)

Voorwoord van de dichter

Uit het studentenleven

 1. Epikurisch feestgezang
 2. Een liedje aan een jong student
 3. De humorist
 4. Het schotje
 5. Aan mijn vriend Mr. E. H. s’Jacob, Naar Batavia vertrekkende
 1. Waar en hoe
 2. Individualiteit
 3. Verandering
 4. Keer in U
 5. Soorten
 6. Wetenschap en oppervlakkigheid
 7. Verschil en Vrede
 8. Niet aardig
 9. Stichtelijk
 10. Jan Rap
 11. Vroomheid
 12. Geloof en Kritiek
 13. Ernst en Vrijheid
 14. Op ’t kinderschooltje
 15. Twee in éen huis
 16. Regel, met uitzondering
 17. De waarheid
 18. Dogmatisch Roosje
 19. Machteld en Leonard
 20. Question Brûlante
 21. Determinisme
 22. Uitgesteld
 23. Dualisme
 24. Monisme
 25. Nimium nocet
 26. Systematisch
 27. Theorie en praktijk
 28. Theologus triumphans
 29. Mihi constat
 30. Geven en nemen
 31. Nabetrachting van gemelde oratie
 32. Methoden
 33. De rechte maat
 34. Leekedichtjes
 35. Vermittlungstheologie
 36. Sancta Theologia
 37. Beurt om beurt
 38. Van Heusde’s spreuke
 39. Twee Koryphaeën
 40. De stand der zaken
 41. De ontevredene
 42. De redelijk konservatief
 43. De lutheraan
 44. Een voorstander
 45. De man van het ware midden
 46. Een geloovige
 47. Het absolute
 48. Geen Pilatus
 49. Tout chemin mène à Rome
 50. Welgemeend
 51. Waarschuwend voorbeeld
 52. Autoriteits–ongeloof
 53. Ketterij
 54. De wereld der traditie
 55. Formulier van eenigheid
 56. Leer en leven
 57. In de huiskamer
 58. Aan een Hollandschen knaap
 59. Paradox
 60. Leekegebedje
 61. Wetenschappelijke ontwikkeling
 62. Histoire contemporaine
 63. Stichtelijke uren
 64. Op heel en half licht
 65. Een kind der eeuw onder een preekstoel
 66. In Huygens vorm
 67. Cotin’s opinie
 68. In nomine dei
 69. Voor schriftverklaarders
 70. Zeker materialisme
 71. Moderne wereldbeschouwing
 72. Geloovig en religieus
 73. De tegenstanders van het moderne houden en hebben
 74. Overwegende argumenten
 75. Kontrabande
 76. Een oud gediende
 77. Een stumperd
 78. Illusie
 79. Een aristokratisch tegenstander
 80. Gemoedelijke ouderdom
 81. Vasthouders
 82. Uitzetten
 83. Enfant terrible
 84. Voorzichtig
 85. Te ver gaan
 86. Beginsel en konsekwentie
 87. Martelaars
 88. Met schade en schande
 89. Afgebroken diskussie
 90. Hoe soms de Liefde heerscht
 91. Verdraagzaamheid
 92. Dilemma
 93. Van boven naar beneden
 94. Idealisme
 95. Voor de optimisten
 96. Weemoed en hope
 97. Luim
 98. De practici
 99. Practisch
 100. Denken
 101. Ter griffie gedeponeerd
 102. Vrome raad
 103. Vrijgevigheid
 104. Deftigheid
 105. Aan Ds. Humanus, Theol. Doct.
 106. Verstand en geweten
 107. Moraal
 108. Tweederlei oordeel
 109. Verheven troost
 110. Humor
 111. Dogmatisme
 112. Peinzensmoede
 113. Gij en wij