B I B L I O G R A F I E
van en over Guido Gezelle


1. Recente publicatie van Gezelles gedichten

Verzameld Dichtwerk van Guido Gezelle, bezorgd door J. BOETS en anderen,
8 delen, BNB-Pelckmans, Kapellen, 1980-1991.

 • Deel I

 • Deel II

 • Deel III

 • Deel IV

 • Deel V

 • Deel VI

 • Deel VII

 • Deel VIII
  2. Enkele andere uitgaven van zijn werk

  3. Enkele biografieŽn

  4. Over Guido Gezelle en zijn werk

  5. Tijdschriften

   Belangrijke slotbemerking

    Deze bibliografie is niet exhaustief. Ze bevat echter wel belangrijke gegevens voor iemand die Gezelles werk wil lezen en die kennis wil maken met het leven en het werk van deze man.  Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster