MIETJE

t Meiske, met zijn' teele melk,
op zijn bloote voetjes,
lang, gelijk nen teruwstelk,
zoetjes, zoetjes, zoetjes
terdt het voort, en anders niet
als zijn teele melk en ziet t.

t Meisken hoorde: "Goeden dag!"
Zeggen, zoetjes, zoetjes:
"Mietje!" t Meisken ommezag...
Op zijn bloote voetjes
viel de melk en, vol verdriet,
wie dat t was en wist het niet.

Meiske, meiske, meiske snel,
op uw bloote voetjes,
melk aan t dragen, wacht u wel:
zoetjes, zoetjes, zoetjes,
mijdt u, meiske, en, hoort gij iet,
voor u, maar niet omme en ziet!


Guido Gezelle
(20/5/1897)


Toelichting

teruwstelk: tarwestengel
terdt: stapt
mijdt u: wees voorzichtig
Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster