"Non omnis moriar!"

Is t mooglijk dat
gij, reken, die k
nu schrijve, langer leven
en verder eens
geraken zult
als die u heeft geschreven!

Papier, gij leert
een lesse mij,
die t oorbaar is te weten:
uw meester als
ge r gij nog zijt,
zal lange al zijn vergeten!

o! Hooger moet
ik rapen gaan
om hope en troost te werven:
geen sterven is t,
dat sterven heet:
niet heel en zal ik sterven!


Guido Gezelle
(1892?)


Toelichting

non omnis moriar: "ik zal niet helemaal sterven" (zie vers 18: in mijn werken leef ik voort), citaat uit Carmen III.30 van Q. Horatius Flaccus
ge 'r gij (persoonlijk voornaamwoord wordt met klemtoon herhaald)
rapen gaan: op zoek gaan
werven: verwerven
Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster