HEER SCHIMMELPENNINCK

Heer Schimmelpenninck weet van sparen:
jaren at hij boter, vleesch noch visch!
Dat erger is,
Heer Schimmelpenninck is in t geven
even milde of waar t een varwe koe,
en nog niet toe.
Nochtans heeft hij veel geld gewonnen,
tonnen gouds: hij voerde koopvaardij,
en kocht daarbij
het goed te Schimmelpenninckhoven,
boven d'honderd-vijftig bunder groot...
en, gaat hij dood,
wat zal heer Schimmelpenninck hebben?
Rebben, rompe en al in t graf geleid,
plus de eeuwigheid!


Guido Gezelle
(1881-1882?)


Toelichting

De typische naam van de Noordnederlandse raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) of van diens zoon Gerrit (1794-1863), inspireerde Gezelle tot dit gedicht.

rebben: ribben


Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster