VOGELZANG

Ik hoore t, gij vogelkens,
luide genoeg
herhaalt en herhaalt gij
uw' spraken;
maar, hoe ik mijn beste doe,
spade ende vroeg,
k en wete er geen zin van
te maken
.

Verstaat gij malkanderen,
elk in zijn' taal?
Verstaat, gij die meest en
die merelt,
die lijstert, die leeuwerkt, die
muscht, altemaal
uw maagschap, tot tenden
de wereld?

Geen slagers en kenne ik, zoo
dapper als... ei!
die, slaande uwen klank uit
der kelen
,
komt vinken en klinken hier,
vroeg in de mei,
en zitten en zingen
en spelen.

Ge n hebt me noch dit, in uw'
zangen; gedwaald;
noch dat, in uw zingen,
vergeten;
gelijk is het altijd, al
t gene gij taalt,
gewikt en gemikt en
gemeten.

Zoo zongen uw ouders, zoo
gij ook, nadien;
en, na u, zoo zingen
uw' jongen;
hebbe ievers ik nachtegaals
zonen gezien,
t was nachtegaals zang, dat
zij zongen.

Dan - alles van buiten weet ge:
al dat gij zingt
en zurkelt en zabbert;
t zit even
zoo net
in zijn' haken en
oogen, mij dinkt,
of ware t met inte
geschreven.

Daar leerde toch iemand u t
liedergeluid
naar maten en wetten
bedwingen;
nu heffen, nu leggen: dan
in en dan uit,
van t hoogere in t leege
verspringen!

Geen scholen en wete ik, daar,
lastig en lang,
gij zaat, om uw' lessen
te leeren,
zoo menschen dat moeten, die
spel en gezang
betalende menschen
vereeren
!

Gods werken, zijt wonder: ik
wille u verstaan,
doch, helder en wordt het...!
Geraden
en kan ik het raadsel
, hoe
Hij heeft gedaan,
de Godlijke Dader,
zijn' daden!


Guido Gezelle
(25-26/1/1897)


Toelichting

uw spraken: al wat gij zegt en zingt
spade ende vroeg: laat en vroeg
geen zin van te maken: geen zin aan te geven
malkanderen: mekaar, elkaar
tenden: het einde van
slagers: vogels die slaan met de stem
uit der kelen: uit de keel
vinken en klinken: kwinkeleren
me: ethische datief
noch dit... noch dat: niet het geringste
gewikt: afgewogen
gemikt: berekend
ievers: ergens en ooit
alles van buiten weet ge: ge kent alles van buiten
t zit even zoo net: zo keurig in elkaar
inte: inkt
bedwingen: beheersen
wete ik: ken ik
zaat: zat
die spel..vereeren: die hun kunde danken aan mensen die ze ervoor betalen
zijt wonder: ge zijt wonderbaar
helder en wordt het: het wordt niet duidelijk
Geraden en kan ik het raadel: ik kan het raadsel niet ontsluieren
Dader: Schepper
Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster