Herman Gorter (1864-1927)

Daarom ben ik me, buiten Nederland, pas volop Nederlander gaan voelen.

Niet vanwege het Wilhelmus, de tulpen, Smit-Tak, het voetbal of de kaas, maar vanwege de taalcadans, de woordenschat, de grammatica, de helderheid van uitdrukking en Gorter.

Gerrit Komrij, Intimiteiten.

Herman Gorter was de zoon van Simon Gorter, een zijn tijd een bekende Nederlandse letterkundige. Herman Gorter zelf studeerde klassieke talen in Amsterdam en promoveerde uiteindelijk op een proefschrift over Aeschylos.

Al voor die tijd had hij zijn lange gedicht Mei gepubliceerd, waarschijnlijk het belangrijkste voorbeeld van poëzie van het Nederlands impressionisme.

Gorters werk na de Mei heeft voor de literatuurhistoricus de prettige eigenschap dat het in ten minste twee perioden kan worden ingedeeld: een sensitivistische periode waarin de dichter sterke emoties en zintuigelijke waarnemingen in taalklank en -ritme probeerde vast te leggen en een socialistisch/communistische periode, waarin hij schreef over zijn vizioenen van een socialistische heilstaat.Gorter buiten het Coster-huis:


Naar de Coster-pagina.

Opmerkingen aan: coster@dds.nl


De hier beschikbaar gestelde teksten van Gorter vallen buiten het kopijrecht. Ook de HTML-versies mogen wat mij betreft vrijelijk gebruikt worden voor studie of genoegen. Neem alstublieft kontakt op met oostendo@euronet.nl wanneer u ze gebruikt voor handelsdoeleinden.