C.S. Adama van Scheltema
Hein van Aken
Hieronymus van Alphen
Baker en Kinderrijmen
Beatrijs
Nicolaas Beets (Hildebrand)
Nicolaas Beets (gedichten)
Jan van Beverley
Mr. Willem Bilderdijk
Die borchgravinne van Vergi
A.L.G. Bosboom-Toussaint
P.C. Boutens
Brandaan
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Conrad Busken Huet
Jacob Cats
Louis Couperus
Isaäc da Costa
Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc van Petrus Dorlandus
Frederik van Eeden
Justus van Effen
Marcellus Emants
Esmoreit
Die euangelien vanden Spinrocke
Petrus Augustus de Génestet
het Geuzenliedboek
Guido Gezelle
Het abele spel Gloriant
J.J.A. Goeverneur
Herman Gorter
Hadewijch
Herman Heijermans
J.F. Helmers
Die Historye van Alexander de Groote
P.C. Hooft
Constantijn Huygens
Karel ende Elegast
Willem Kloos
Kroniek-debat
Lanceloet en het Hert met de Witte Voet
Pieter Langendyk
Prosper van Langendonck
Lanseloet van Denemarken
Jacob van Lennep
J.H. Leopold
Gerrit van de Linden
Rosalie en Virginie Loveling
Jacob van Maerlant
Hendrik Marsman
J.A. dèr Mouw
Multatuli
Mariken van Nieumeghen
J.F.Oltmans
Paul van Ostaijen
Piet Paaltjens
Jacques Perk
Jan Pertcheval
E.J. Potgieter
Jan Prins: Spel van sinnen
Jan Prins
Psalmvertalingen en -bewerkingen
Jacobus Revius
Albrecht Rodenbach
Roelandslied
De schoolmeester
Segher Diengotgaf
Joannes Six van Chandellier
Hendrik Laurenszoon Spiegel
A.C.W. Staring
Adriaen Valerius
Vanden Vos Reinaerde
Albert Verwey
Joost van den Vondel
Jacqueline E. van der Waals
Elisabeth Wolff en Agatha Deken

 


 

Bloemlezing

Project
Laurens Jz Coster

Klassieke Nederlandstalige literatuur in elektronische edities

Welkom bij het Project Laurens Jansz. Coster, de grootste bibliotheek met klassieke Nederlandstalige literatuur op Internet. U vindt hier vele duizenden gedichten en vele tientallen toneelstukken, romans, essays en korte verhalen van Nederlandstalige auteurs. Al deze werken worden hier gratis ter beschikking gesteld. Voor zover wij weten zijn ze vrij van auteursrechten.


 

Post voor het Project Laurens Jz. Coster: coster@dds.nl. Beheerder van dit huis: Marc van Oostendorp

Dit project is gehuisvest op de Digitale Studie Plek van de Faculteit der Geesteswetenschappen UvA. Op onze pagina met literaire links kunt u tussendeuren vinden naar ander literaire Web-pagina's.