Het Boek van Kind en God

Een passie-spel (1888)

Willem Kloos

  1. - O, lichte Visioenen mijner Jeugd!
  2. Diep uit de nooit-doordringbare gewelven
  3. Ik wás uw Vader, ja, vol mededoogen,
  4. O, dat ik haten moet en niet vergeten!
  5. Want Ik, die  I k  ben, haat u om uw slechtheid,
  6. Gij zijt niet slecht geweest: gij waart slechts zwak,
  7. Wanneer ik dood ben, lief, en iemand zegt,
  8. Ik heb U dit te zeggen, dat Uw naam,
  9. Nu dát zoo is, en ik, zoo doods-bedroefd,
  10. Ik had zoo gaarn dit Boek in vreugd geschreven,

Over Het Boek van Kind en God

Volgens Peter van Eeten zijn de hoofdmotieven in deze gedichtencyclus:

Herkomst van de opgenomen tekst

De hier gegeven gedichten werden na de publicatie in DNG gebundeld in Verzen.

De 1e druk van Verzen werd uitgegeven in 1894. De 2e druk verscheen in 1902, de 3e in 1917 en de 4e (‘definitieve’) in 1932. In deze laatstgenoemde uitgave waren van de 85 oorspronkelijk opgenomen gedichten 44 gehandhaafd. De tekst van de op deze site opgenomen gedichten is ontleend aan de editie-Kralt uit 1995. Kennelijke drukfouten werden stilzwijgend verbeterd. De BvK&G-gedichten zijn in deze uitgave genummerd van X t/m XIX. Omdat mogelijk ook de overige gedichten uit Verzen hier een plek zullen krijgen, is deze nummering aangehouden.

Selectieve bibliografie