Laurens Janszoon Coster
Nederlandstalige klassieke literatuur in elektronische edities

Welkomstpagina

Opmerkingen aan: coster@dds.nl

De hier beschikbaar gestelde teksten van Multatuli vallen buiten het kopijrecht. De complete Havelaar in ASCII is te krijgen via anonieme FTP bij het OBI-project (gopher://ftp.std.com/11/obi/book)

Ook de HTML-versies mogen wat mij betreft vrijelijk gebruikt worden voor studie of genoegen. Neem alstublieft met mij (oostendo@euronet.nl) kontakt op wanneer u ze gebruikt voor handelsdoeleinden.