IDEE 4 IDEE 6Idee 5.  Veel uitstekend-goede  -- of veel uitstekend-slechte --  mensen, by elkaar en verbonden, stellen zovele faktoren daar, die 'n enorm produkt opleveren van goed of slecht. Maar de som van veel middelmatigheden blyft altyd gelyk aan één middelmatigheid. 

NOOT

  Redactie en inhoud van dit IDEE hebben behoefte aan verbetering en aanvulling. Vooral de eerste stelling komt my onjuist voor, zoals reeds blykt uit 9.