IDEE 5 IDEE 7Idee 6.  De slotsom der oordeelvellingen van veel onbekwame mensen, waarborgt niet meer de kans op juistheid, dan 't oordeel van één onbekwaam mens. 
 

NOOT

  Een gewaarborgde kans is geen kans meer. De juistheid, niet de kans, heeft waarborg nodig. Bovendien had ik in plaats van "niet meer" moeten zeggen "minder". Ook dit wordt in 9 verbeterd.

(1872)