IDEE 7 IDEE 9Idee 8.  Het besluiten tot iets groots kan geschieden met kalme vastberadenheid of in geestdrift. Het eerste staat natuurlijk hoger. Dit hogere nu vindt men zelden, maar nu-en-dan toch, by 'n individu. By vergaderingen nooit.

  Een groots besluit van 'n vergadering wordt altyd genomen in drift van geest en met geschreeuw. Dat noemt men met een deftig woord: akklamatie.

  Lees niet, bid ik u, dat een vergadering die schreeuwt en driftig van geest is, grootse besluiten neemt.