IDEE 11 IDEE 13Idee 12.   Gedachten heeft ieder. By weinigen worden ze tot denkbeelden. Nog minder zyn er, die vorm en kleur weten weer te geven van die beelden. En wie dit doet, hoort gedurig: "juist wat ik dacht". Ja, op omtrek na, op kleur na, op schaduw na. Dat is: op zeer veel na. 
 

NOOT

  En vooral op den moed na, daarmee op eigen verantwoordelykheid voor den dag te komen!

(1872)