IDEE 12 IDEE 14Idee 13.   Het is zeer moeielyk zich juist uittedrukken. Wie klaagt over gebrek aan diepte in deze gedachte, is niet gewoon zich toe te leggen op de juistheid van uitdrukking. Dat is myn denkbeeld. 
 
 

VOETNOOT

uittedrukken
Op dit eenvoudig woord, dat ik verzoek in verband te brengen met 10, kom ik herhaaldelyk terug, en wel in 't byzonder in myn verhandeling over Vrye studie, waarnaar ik verwys. Zie ook de noot onder 268..

(1872)