IDEE 16 IDEE 18Idee 17.   Ik weet zeer weinig. En 't smart me zó, dat ik waarlyk geloof aanspraak te hebben op meer. En daarom wou ik zo graag onsterfelyk wezen. 
 

VOETNOOT

... wou ik zo graag onsterfelyk wezen
Die wens komt me nu kinderachtig voor. Zie  149150151152157.