IDEE 19 IDEE 21Idee 20.   Het kost my niet de minste moeite een dwaling te erkennen. Jazelfs, vaak doe ik 't gaarne. Maar dat is waarachtig hoogmoed.