IDEE 20 IDEE 22Idee 21.   Wie veel gedwaald heeft, kan 't best de weg weten. Ik zeg niet dat veel dwalen nodig is om de weg te weten. Noch dat ieder die gedwaald heeft, de weg weet. 
 

VOETNOOT
 
kan 't best de weg weten
Lees :  heeft by overigens gelyke gegevens het meeste kans de weg te weten.