IDEE 22 IDEE 24Idee 23.   'Gy spreekt veel over uzelf. Dat is tegen de toon..'
   ''k Weet al. Maar 't is niet tegen de toon der wysbegeerte. By 't cogito ergo sum wordt "ikzelf" tweemaal gebruikt in drie woorden.' 
 

NOOT

   Ik bedoel hiermee geenszins dat fameuze uitgangspunt  -- ja wél 'n punt, zie 125 --  zo mooi te vinden. Het wyzen daarop kan echter dienen tot voldoende antwoord op de nuchtere aanmerking waarmee dit IDEE begint, en dat is voor ditmaal genoeg.

(1872)