IDEE 23 IDEE 25Idee 24.   'Gy spreekt veel over uzelf...'

   'Ik dank u, voor zover uw verwyt me een bewys is, dat ik veel heb omgegaan met mezelf.'