IDEE 27 IDEE 29Idee 28.


   'Gy spreekt veel over uzelf...'

   'Ja. Als 't u verveelt...wie belet u my te ruilen voor een Aglaia? Wat verhindert u een abonnement te nemen op: Het leven, de lotgevallen en de bedryven van de familie Kappelman, verguld op snee?' 
 

Idee 28a.


   'Gy spreekt veel over uzelf...'

   'Ja. Zodra Gy doet wat Havelaar deed, en wat de ryke jongeling in Mattheus XIX niet deed, zal ik over U spreken.'