IDEE 28 IDEE 30Idee 29.   Er zyn meer muggen dan wespen, meer kappellui dan droogstoppels.