IDEE 30 IDEE 32Idee 31.   Aan de uitgever.

Dit laatste heb ik gezegd om lezers te lokken. Gy bekomt zeker veel abonnees op de IDEEËN, wanneer men zo'n abonnement kan gebruiken als brevet van heldenmoed, wysbegeerte of kunstgevoel.