IDEE 31 IDEE 33Idee 32.   De noodzakelykheid is God. Meer weet ik van God niet te zeggen. En 't spyt me. 
 

NOOT

   Die spyt is voorby. Ik ben thans met myn God volkomen tevreden. Ook is 't onjuist dat ik niet meer over hem te zeggen zou hebben. Integendeel. De studie der wetten van het Zyn is even oneindig als 't onderwerp. Het spreekt dan ook vanzelf dat ik hierop herhaaldelyk terugkom. Zie o.a. 886, vlgg.

(1872)