IDEE 32 IDEE 34Idee 33.   't Was niet heel wysgerig van Frederik de Grote, te menen dat hy de landstreek strafte die hy 'n wysgeer gaf tot bestuurder.
   Hy, qui tout roi qu' il était, fut un penseur profond, was hierin niet zeer "profond". De gekroonde liefhebbery-halfdenker nam, verfranst als-i was, het woord filosoof in de zin zoals de Fransen dat gebruiken. ( 767, vlgg.)
   Ik zeg: gelukkig 't land waar de bestuurders wysgeren zyn. Maar dan spreek ik Hollands, weet nagenoeg wat ik meen, en zeg nagenoeg wat ik weet. Dit doen de Fransen soms niet, en wie de Fransen napraten, zelden.