IDEE 34 IDEE 36Idee 35.

 
 

NOOT

   Over dit IDEE ben ik dikwyls lastig gevallen. Het is 'n aansporing om tussen de regels te lezen, en 't verband te zoeken, dat ik door m'n niet-methode schynbaar verwaarloos. Het spreekt vanzelf dat dit verband niet tussen alle op elkaar volgende nummers bestaat, doch 't ontbreekt daarom niet overal waar 't niet terstond in 't oog valt. Over 't geheel moet ik zeker gedeelte van Publiek, dat m'n IDEEËN slechts gelezen heeft, wraken als beoordelaar van myn arbeid.