IDEE 39 IDEE 41Idee 40.   In elke levende taal is een gedeelte dood. "Die vrouw heeft een vlek op haar neus." Haar neus leeft.

   "Waar moet ik die tafel zetten? Zet haar in de hoek."  Haar is dood. Zo is er veel dat ik wou uitknippen als dorre takken. 't Geeft ruimte, licht, leven, aan de groene. 
 

VOETNOOT

Haar is dood
We hebben nu eenmaal in 't Hollands geen vrouwelyk geslacht voor levenloze zaken. Waartoe dan dit altyd voorgewend in ons schryven? 't Is onwaarheid, als 'n auteur iemand, van de zon sprekende, zeggen laat: Zy gaat op. 

(1872)