IDEE 43 IDEE 45Idee 44.   't Is een infame leugen dat Babylon verwoest werd, omdat eens iemand 'n letter had weggelaten uit de laatste, steeds gesplitste, ernstigste, netste, getoetste, stuitendste, utrechtse... 'k weet niet wat.