IDEE 50 IDEE 52

Idee 51.   Wie me wat nadoet is dikwyls m'n vyand,
   meestal vervelend, en altyd een dwaas. 
 

NOOT

   De adverbia in dit IDEE zyn zeer inkorrekt, en schynen slechts te dienen om de maat van 't vers vol te maken. Dit is by verzen dikwyls het geval, en niet met bywoorden alleen. Het overige houd ik voor juist.

(1872)