IDEE 53 IDEE 55

Idee 54.   Ik woon by 'n banketbakker.

   'Ik eet nooit van die dingen,' zei de juffrouw, en zy wees op de taartjes, 'want u begrypt, m'nheer, als men 't zelf maakt, en zo altyd daarby is, en die dingen altyd zo voor z'n ogen en onder de neus heeft, dan begrypt u... nietwaar, m'nheer... ik eet liever ham... maar van die dingen eet ik nooit, weet u?'

   Ik zei dat ik 't wist, en ging naar boven. Daarop schreef ik: 't is me onmogelyk een roman te lezen, ik eet liever ham, net als de juffrouw.