IDEE 55 IDEE 57

Idee 56.   Er zyn dichters die verzen maken. 
 

NOOT

   Ook jammer genoeg! Want zie, dichters konden hun ziel beter besteden. Terwyl Hamlet droomt en mymert en muziek-ruist, zitten Mr. en Mw. Claudius gerust op de troon van 't land: wherein something rotten. Dat peinzend sammelen van de dichters verlengt de triumf der schelmen. Van Twist heeft onlangs weer meegesproken over Indische zaken, en niemand spuwde hem in 't gezicht. Op Java wordt meer dan ooit geplunderd en gemoord. Begrypt men niet, dat dit een onmisbaar gevolg is van de wyze waarop myn pogingen tot nog toe verydeld werden?

(1872) 

VERKLARINGEN

Claudius
Koning van Denemarken in 'Hamlet' 
wherein something rotten
William Shakespeare, 'Hamlet, prince of Denmark' :
    There is something rotten in the State of Denmark.

Motto van de "Vrye Arbeid"