IDEE 57 IDEE 59

Idee 58.   Er zyn weinig boeken waaruit men niet leren kan hoe men niet schryven moet. (720 vlgg.)